Disclaimer inhoud website CreatiefKnooppunt91


Creatiefknooppunt91 besteedt veel zorg aan de creatie en het onderhoud van deze website.


De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij/zij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht.


Daarom kan Knooppunt91 niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.


Knooppunt91 biedt geen garanties met betrekking tot de werking van deze site en aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met het gebruik en de inhoud ervan.


In het algemeen, en binnen de wettelijke grenzen, is Knooppunt91 niet aansprakelijk voor om het even welke schade, wat ook de oorzaak of de aard van de schade is, die de gebruiker heeft opgelopen ten gevolge van het gebruik dat hij maakt van Knooppunt91’s website.


In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van Google of Alta Vista of andere zoekinstrumenten, is Knooppunt91 niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.


Een ieder die gebruikt maakt van deze opzoekinginstrumenten/links is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Knooppunt91 geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal.


Knooppunt91 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.


Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Knooppunt91.

©  Knooppunt 91

WelkomCursus_Beeldhouwen_Workshop_beeldhouwen_steen_LImburg.html
RouteRoute.html
ContactContact.html
ProgrammaProgramma.html
Foto’s omgevingDe_omgeving.html
Foto’s Open dagOpen_dag.html
Foto’s workshopsFotos_workshops/Fotos_workshops.html